นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท จัดหางานพีเอ แอนด์ ซีเอ จำกัด (“บริษัทฯ”, “เรา” หรือ “ของเรา”)จัดทำนโยบายความป็นส่วนตัวขึ้นเพื่อดูแลจัดการข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้บริการจัดหางานและจัดหาจัดจ้างบุคคลภายนอกองกรณ์เพื่อให้บริการตามสัญญาจ้างซึ่งให้บริการโดยบริษัท จัดหางานพีเอ แอนด์ ซีเอ จำกัด

1.   ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯเก็บรวบรวม
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ตามความยินยอมของผู้สมัคร

・ชื่อ
・เพศ
・วันเดือนปีเกิด
・รูปถ่าย
・สัญชาติ
・เลขประจำตัวประชาชน, เลขที่หนังสือเดินทาง
・อีเมล, เบอร์โทรศัพท์
・ที่อยู่
・สถานภาพสมรส, จำนวนบุตร
・โครงสร้างครอบครัว
・รถยนต์ส่วนบุคคลและใบขับขี่
・การศึกษา, ประวัติการทำงาน, ข้อมูลเงินเดือน
・ทักษะภาษาและทักษะอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงาน
 

2.   วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้เท่านั้น
・เพื่อค้นหาตำแหน่งงานว่างที่เหมาะสมกับความต้องการและความสามารถของผู้สมัคร
・เพื่อเสนอตำแหน่งงานที่เหมาะสมให้กับผู้สมัคร, นัดหมายสัมภาษณ์งาน, ต่อรองเงื่อนไขการจ้างงาน
・เพื่อส่งประวัติย่อของผู้สมัครให้กับบริษัทที่สรรหาบุคลากร
・เพื่อตรวจสอบประวัติการจ้างงานและกิจกรรมอื่นใดที่ผ่านมา (กรณีจำเป็น)
 

3.    การจัดเตรียมข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สาม
บุคคลที่สามที่จะได้รับข้อมูลซึ่งบริษัท จัดหางาน พีเอ แอนด์ ซีเอ จำกัดได้รับจากผู้สมัครจะมีเพียงแค่บริษัท บุคคลและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหางานเท่านั้น บริษัทฯ จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆของผู้สมัครแก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้สมัครเป็นอันขาด

4.   ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลที่ได้รับจากผู้สมัครจะถูกเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 5 ปี ทั้งนี้ ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลอาจขยายระยะเวลาออกไปอีกได้ หากบริษัทฯได้รับความยินยอมจากผู้สมัคร 

5.   การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
หากผู้สมัครร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครที่ถูกเก็บรักษาโดยบริษัท จัดหางาน พีเอ แอนด์ ซีเอ จำกัด บริษัทฯจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้สมัครทันทีหลังจากได้มีการตรวจสอบ ยืนยันแล้วว่าคำร้องขอนั้นกระทำการโดยตัวของผู้สมัครเอง

6.   การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลและการระงับการใช้ข้อมูล
(1) หากผู้สมัครร้องขอให้มีการแก้ไข เพิ่มเติม หรือลบเนื้อหาข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯจะดำเนินการตรวจสอบในทันทีว่าคำขอนั้นกระทำการโดยผู้สมัครเอง หลังทราบผล บริษัทฯจะดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติม หรือลบเนื้อหาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวและแจ้งผลให้กับผู้สมัครทราบ
(2) หากผู้สมัครร้องขอให้มีการระงับการใช้ข้อมูล หรือลบข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯจะดำเนินการตรวจสอบในทันทีว่าคำขอนั้นกระทำการโดยผู้สมัครเอง หลังทราบผล บริษัทฯจะดำเนินการระงับการใช้หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวและแจ้งผลให้กับผู้สมัครทราบ 

7.   การสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

หากมีความคิดเห็น ข้อสงสัย คำร้องเรียน และข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม รักษา ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร กรุณาติดต่อบริษัท จัดหางาน พีเอ แอนด์ ซีเอ จำกัด ตามที่อยู่ด้านล่างนี้
ชื่อบริษัท    :      บริษัท จัดหางาน พีเอ แอนด์ ซีเอ จำกัด
ที่อยู่         :      อาคารธนิยะ พลาซ่า ชั้น 23 โซนเอ 52 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
                      เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์:      02-2312003-5
อีเมล        :      service@paca.co.th

ท่านรับทราบว่าได้อ่าน เข้าใจ และเห็นด้วยกับเนื้อหาข้อความข้างต้น และยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม รักษา ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้